08 d’abril, 2009

L'Ajuntament de Girona mira pels quissos

Aquest matí El Punt (edició Girona) ens obsequia amb aquesta notícia a la portada:
"Girona amenaça amb multar els propietaris que no treguin a passejar vint minuts el gos
La nova ordenança prohibeix lligar els gossos més de sis hores i es poden imposar multes de fins a 400 euros
8/04/09 02:00 - Girona - Dani Vilà


No respectar les zones infantils se sancionarà amb 300 euros de multa. Foto: JORDI SOLER.

La nova ordenança municipal de tinença d'animals recull l'obligació dels propietaris de no tenir més de sis hores lligats els gossos i en aquest cas garantir que els animals facin 20 minuts d'exercici. Incomplir aquest punt suposa una infracció lleu que pot comportar multes d'entre 100 i 400 euros. L'equip de govern impulsa una renovació de l'ordenança municipal per posar al dia aquesta normativa i posa l'èmfasi en la defensa dels drets dels animals. Per això, posa en relleu la necessitat de garantir les bones condicions de residència i alimentació dels animals. Entre les sancions, es preveuen multes de 400 euros si orinen a la façana dels edificis, 500 euros per rentar animals a la via pública o 300 euros si els gossos passegen en zones de jocs infantils.

El regidor de Medi Ambient de Girona, Enric Pardo, destaca que amb la nova ordenança es vol «defensar els drets dels animals com uns residents més de la ciutat i establir les obligacions que han de complir els seus amos». La nova ordenança regula múltiples aspectes, entre els quals hi ha la prohibició de tenir lligats els gossos més de 6 hores o en espais molt reduïts. En aquests casos, la normativa estipula que els propietaris han de garantir que el gos pugui fer almenys 20 minuts d'exercici. En els casos de gossos més grans s'assenyala que no poden mantenir-se lligats o en un espai reduït més de dues hores seguides.

Pardo admet que aquest punt és de difícil control, però considera que «les denúncies de veïns poden permetre detectar aquests casos». En especial, es posa l'èmfasi en l'obligació de tots els propietaris de mantenir en condicions les instal·lacions on viuen, des del punt de vista higiènic, de benestar i seguretat de l'animal. Per això, s'obliga que l'animal tingui aixopluc en cas de mantenir-se en zones exteriors habitualment; així mateix, es prohibeix que l'allotjament habitual dels gossos siguin vehicles, celoberts o balcons.

La nova normativa inclou tot un apartat dedicat als gossos o als animals potencialment perillosos, en què s'especifica que han de portar cadenes de menys de dos metres, que no siguin extensibles ni ocasionin lesions a l'animal.

Per lluitar contra les colònies urbanes, la normativa també reitera la prohibició expressa de donar aliments als animals en vies públiques o en espais exteriors privats, com ara patis, portals, finestres o terrasses, amb l'objectiu d'evitar la proliferació d'animals incontrolats en el municipi, com ara gats o coloms, a excepció de les persones autoritzades.

Les sancions considerades molt greus poden suposar multes d'entre 1.501 euros i 3.000 euros, mentre que les sancions greus van des dels 401 euros fins als 1.500 euros. La tramitació es farà de forma abreujada per accelerar els tràmits.

400 euros.
És la sanció que preveu la nova normativa per a aquelles persones que permetin als seu gossos que orinin a les façanes o bé que facin defecacions a la via pública i ells no les recullin. També s'imposarà aquesta sanció als amos de gossos potencialment perillosos que no duguin la llicència municipal i l'acreditació registral preceptiva o que els passegin menors de 18 anys. Alimentar animals salvatges urbans, com ara gats, costarà 150 euros, la mateixa sanció que si es porten animals per la via pública sense corretja. Fins a 500 euros hauran de pagar els qui rentin els animals a la via pública, en llocs com ara fonts, estanys o lleres de rius. Cent euros més costarà la sanció per dur gossos perillosos deslligats o sense morrió. La multa més cara especificada en el quadre de sancions serà de 2.000 euros per tenir un gos potencialment perillós sense la llicència administrativa que atorga la Generalitat.

10 hores.
De les 10 del vespre a les 8 del matí és el període de temps que estipula la nova normativa que els animals no es poden deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais obertes, per evitar que els seus crits, sons o cants destorbin el descans dels veïns. L'ordenança regula també que qualsevol persona que es vulgui desfer d'un animal té l'obligació de comunicar-ho per escrit a l'Ajuntament, per tal que els serveis municipals corresponents o altres empreses autoritzades procedeixin a la seva recollida. En aquest cas, el propietari s'haurà de fer càrrec de totes les despeses que generi la recollida, les cures, el tractament o l'eutanàsia si es dóna el cas. Un dels articles reforça la prohibició de la presència d'animals en zones enjardinades i parcs i zones destinades a l'ús infantil en un radi de cinc metres a l'entorn. Amb aquest punt es vol garantir la seguretat dels infants i la higiene de l'espai."

2 comentaris:

Anna ha dit...

Em sembla bé que se'n preocupin pel benestar dels gossos, perquè -malauradament- hi ha molta gent que en té per un caprici però no se'ls estima. L'Ajuntament, però, se n'hauria de preocupar també perquè tinguem espais suficients i adequats per passejar-los. A Milà hi ha tres tipus diferenciats de parc per a gossos (un inclou zona de picnic pels amos) i també hi pots anar en transport públic: bus, metro o tramvia.

M'hagués agradat saber com pensa -a banda de les brigades de neteja- invertir l'Ajuntament l'import per tinença d'animals domèstics. De moment, ja paguem el segon any consecutiu i a la ciutat no s'ha notat res de res.

Girona dóna l'esquena a una evidència i és que molts dels residents tenim un gos i el volem tenir en condicions. Així que és una ciutat poc amable (o gens) amb aquest col·lectiu. En aquestes circumstàncies, reglamentar fins el darrer detall no és l'única solució.

Esther ha dit...

Penso que aquesta normativa és en part un afany recaptatori. A Girona volem llocs on poder passejar els nostres animalons sense que ens multin per portar-los deslligats, i on no suposi un perill, ni pels animals ni per la gent que no els agraden els gossos o pels nens, el passejar amb ells. Però el que més em preocupa és que a l'ordenança es detallen tots aquests aspectes i fins i tot imposen sancions, però segons la nova ordenança, maltractar (colpejant, estirant de la corretja, etc) l'animal, si no li causa LESIONS, es considera una falta lleu. Crec que això és el primer que hauria de ser sancionable i considerat molt greu, precisament per això es fa l'ordenança, no? En fi, la iniciativa és bona però crec que no s'ha fet tan bé com caldria, ni es dona cap facilitat als amos responsables poder cuidar dels nostres animals com es mereixen, al contrari, només s'imposen obligacions (pagaments d'impostos) i prohibicions.