03 de maig, 2006

Comunicat

Recentment ens ha arribat aquest comunicat del que volem fer ressò:
En relació amb l'article publicat el propassat 25 d'abril a la secció d'Actualitat de la revista El Mercat, en el qual feia certes afirmacions que no s'ajusten a la realitat, volem aclarir el següent:
1- La ONG Protectors dels animals del Gironès, és una entitat sense ànim de lucre l'objectiu de la qual és acollir els animals, en especial gossos i gats, que son abandonats incivicament pels seus propietaris, o en altres casos per persones que per motiu de salut, feina, habitatge... es veuen obligats, molt a desgrat, a desfer-se dels seus animals i que ens els entreguen coneixedors que en la nostra entitat hi tenen cabuda tots els animals i que NO PRACTIQUEM L'EUTANÀSIA. A aquests animals, que si no els acollís la nostra protectora, els esperaria un incert i fosc futur, se'ls dona desde aquesta entitat una altra possibilitat que la del seu sacrifici i la oportunitat de gaudir de la vida fins a la fi dels seus dies .
2-La ONG Protectors dels animals del Gironès, actualment no actua al marge de la legalitat ni mancada de permissos.
3-Fa dos mesos la justícia va donar la raó a la nostra ONG, sentència 21/06 del Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de Girona, fallant a favor d'aquesta última en el procediment judicial contra l'Excel.lentíssim Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.
4- D'acord amb la prudència i el respecte envers els altres, persones i institucions. La nostra ONG no es va fer ressó mediàtic de la citada sentència ja que s'estan gestionant els permissos i llicències de la nova ubicació.
5- Actualment tenim diversos emplaçaments reservats per efectuar la seva compra en el terme municipal de Girona que acompleixen amb tots els requisits necessaris. La ONG Protectora d'animals del Gironès fins aquest moment havia portat amb molta discreció aquest procés de recerca per evitar, com anteriorment ens havia passat, que s'especulés amb ells en l'últim moment , fent inviable per una entitat com la nostra, que es manté sense cap mena d'ajut oficial, la compra dels terrenys.
Un cop fets aquests aclariments, bo i agraïnt la seva atenció, ens plauria poder mostrar la nostra més sincera i afectuosa gratitud a tots els que dia rera dia fan possible que la ONG Protectors dels animals del Gironès pugui dur a terme el seu objectiu, els nostres voluntaris, socis, col.laboradors, simpatitzants, adoptants, amics i tos els qui estimen els animals.
Francesca Orri Llinàs
Presidenta de la ONG Protectors dels animals del Gironès
Segons la nostra experiència podem explicar que al nostre Pirata, abans de conèixer-lo nosaltres, el va voler adoptar una senyora alemanya amb la intenció que, si el gos no complia les expectatives, el duria a sacrificar. Davant aquest plantejament en Pere, de la Protectora, es va negar en rodó a donar-li en adopció i va decidir esperar que gent amb més bones intencions es fes càrrec de l'animal.

També ens han dit que tots els animals que ja són massa grans per estar a la Protectora, o que tenen alguna discapacitat que els fa requerir atencions especials, van a viure a casa de voluntaris o, més normalment, a la llar d'en Pere i la Rosa (per això en tenen una vintena), on tenen un pati i un cuidador les 24 h, a més de tot l'amor que els dediquen els amos de la casa. Ells, de la seva butxaca, paguen el menjar, el veterinari, la perruqueria i totes les demés despeses que suposa un gos (o un gat) amb problemes de salut.

Queda dit.